I Puls med Villmarka  
Nordlandet.NET
Skogene. Fjellene. Tundraen. Sjøene.

VELKOMMEN TIL NORDLANDET.NET!
På Nordlandet.NET finner du artikler, bilder og film oml Otto Sverdrup, Helge Ingstad, egne ekspedisjoner- og villmarksliv. 
HVA KAN FORVENTES?
Det er ikke planlagt nye ekspedisjoner til Northwest Territories. Den æraen er over. Nye ekspedisjoner til andre egne, er derimot ikke avskrevet. Det jobbes med saken, men kortene holdes foreløpig tett til brystet. Frem til da er fokuset på disse sidene ferdsel i norsk skau og fjell, klatring, brevandring og beretninger fra egne turer i norske teiger samt artikler fra studier av Frams 2 ferd med norges største oppdager, Otto Sverdrup.
Et annet prosjekt jeg (alltid) jobber med, er turplanleggeren xPlanner. Ta en titt, men merk at dette er et verktøy jeg ikke er ferdig med ennå.
(Bildet til venstre er fra stedet vi fant Helge Ingstads vinterkvarter i 2013)

Vinterkontroll

Ut på vintertur


Camp ved Svarttjenn i Hurdal i Februar. Det ble en hel del grader under -20c. Livet var vakkert!

 

Ikke rent sjeldent stirrer folk vantro på meg hvis jeg ymter frempå under lunsjen at joda, til helgen blir det telttur inne på kampene igjen! Kalenderen viser slutten av Januar. Du er gal. Det både tenker og sier de uten videre omsvøp. Jeg skal ikke si hva jeg tenker om dem ut over at jeg lar dem være unnskyldt. De vet jo ikke bedre. 

Jeg vil påstå at det å mestre teltlivets gleder på vinteren først og fremst handler om å omsette egen erfaring til riktige handlinger og tiltak med rett materiell i teig. Så, ja - du må ha et erfaringsgrunnlag.

Byggestart for dette grunnlaget bør ikke skje ved at du kjøper alt utstyr du tror du trenger, pakker sekken og stryker langt til fjells eller dypt inn i skogen de første gangene. Starten bør, slik jeg ser det, gå under kontrollerte forhold, gjerne hjemme i din egen snødekte hage. Det er mye erfaring å bygge der. Dessuten er det tryggere; oppdager du at du har glemt noe eller trenger noe du ikke har tenkt på, så kan det hentes. Neste gang har du det med. Dess mer du gjør det under slike forhold, dess tryggere og sikrere blir du. -20c i hagen er nemlig ikke kaldere enn -20c i skogen.

Det er i hagen du bygger rutiner, finner ut om liggeunderlaget du har er bra nok, om soveposen fungerer eller om gamlebrenneren faktisk bør byttes ut. Det er med utgangspunkt i vinterhagen du vurderer hva du bør kjøpe - og et tips er: ikke kjøp noe du faktisk ikke har hatt behov for i din hagecamp!

 

Varden på Lands-Lokk

Pearys eller Sverdrups?

Våren 2013 nådde New Land Expedtion 2013 frem til Fram 2-ferdens nordligste leirsted. De hadde jobbet seg langsmed Otto Sverdrups sledespor hundrevis av kilometer nordover, gjennom isråk, stormer, snø og streng kulde med ett stort mål: å gjenfinne Otto Sverdrups Lands Lokk-varde der oppe i nord!

Ferden var en imponerende bedrift. Selv idag. Nå stod de der, akkurat på den breddegraden Otto Sverdrup hadde sagt stopp, torsdag 8. mai 1902: Dette var langt nok nord!

Otto Sverdrup slo leir på 81° 37' 4" nord, litt over 900 kilometer fra nordpolen. New Land Expedition 2013 gjorde det samme. Med seg hadde de det ikoniske bildet Otto Sverdrup tok av leiren. De trakk det frem. Begynte å sammenlikne det med havet, kystene og fjellene rundt seg. Det hadde særpregete fjelltopper og formasjoner. De spesielle formasjonene ville neppe passe så mange andre steder.

Bortsett fra der de stod nå!
Bildet og virkeligheten ble til ett!

 


Dette betød, tenkte de: et sted her omkring bygde Sverdrup og Schei en varde. Vissnok skulle den være synlig fra leiren. De speidet ut i isødet. Spenningen og forventningene steg. Kunne de finne den? Ville det i så fall ligge en melding i den fra Otto?
 

New Land Expedition 2013 begynte å lete!

 

Verdens sterkeste treskute

FRAM !!

Da Fram ble tauet inn til Framnæs Mekaniske verksted i Sandefjord i 1929, var skuta et vrak. Sterke krefter hadde jobbet for en bevaring og restaurering i lang tid. Nå var tiden kommet, men til hvilken versjon av seg selv skulle hun restaureres? Til Fram 1. over polhavet? Til Fram 2. til Canadisk Arktis? Til Fram 3. og Sydpolekspedisjonen? Eller skulle det bli en kombinasjon?

Det var da ekspertene grep inn, ifølge Fram-museet:

Skuta måtte bringes tilbake til tilstanden hun var i på sitt aller beste. Det var hun under Kaptein Otto Sverdrups ledelse på den 2. Framferd. Tilbake dit ble hun også restaurert; tilbake til sine mest praktfulle og virksomme glansdager fra tiden der oppe i Canadisk Arktis. Det er slik vi ser henne på museet idag.

Fram ikke bare var, men er fremdeles, det sterkeste og mest hardføre treskip som noen sinne er bygget. Hun ble i utgangspunktet bygget med ett formål: å kunne tåle en ferd over flere år,  fanget i isen, tvers over nordpolen - uten å bli knust eller senket. Det hadde vært skjebnen til de fleste skip som havnet i isens favntak; de ble knust. Ekspedisjoner forsvant. Folk måtte forgjeves vente på å bli reddet. Skjebnen var brutal.

Fram skulle bli vendepunktet. Det første skipet som ikke bare skulle tåle det ingen trodde skip ville kunne tåle. I tillegg, skulle det gi rom til mennesker i arbeide og adspredelse i mange år mens de lå fastskrudd i isen. Målet var å overleve det. Hver eneste mann. Og skipet selv. 

Skipet skulle realisere Fridjof Nansens store drøm: å drive med en skute fra Russland, tvers over Nordpolen og tyte ut på den andre siden, for så å seile hjem igjen. Til det det trengte han en båt som hverken var påtenkt, tegnet eller bygget ennå.

På ski over Grønland

Døden eller vestkysten!

Den 17. juli 1888 lå selfangstskuta Jason utenfor drivisen ved den grønlandske østkysten. Den hadde nådd 65° 30' nordlig bredde. Ombord var det menn og materiell som skulle sette sjøbein i eget fartøy. De skulle inn i isen, gjennom isen og inn til det golde, ukjente landet ved foten av isbreen som strakte seg så langt øyet kunne se i både sydlig- og nordlig retning: Grønlands enorme innlansis.

Da mennene var sjøsatt med alt sitt utstyr i to lettbåter, bød Kaptein Jacobsen dem farvel. De sjøsatte kunne ikke unngå å få med seg uttrykket til de som stod igjen: det var åpenbart svært delte meninger om dette her ville gå veldig bra.

Det hadde ikke manglet på advarsler fra selfangerene vedrørende måten de hadde tenkt å ta seg til land på, skrev Otto Sverdrup. Han stilte seg likevel lojalt bak Nansens plan. Lite vet jeg om hvilke tanker han derimot gjorde seg, da Nansen mente at Jason burde kunne bringe dem helt til land, mens Kaptein Jacobsen stod urokkelig på sitt: der inne i isen hadde ikke denne selfangerskuta noe å bestille. Risikoen for å bli fanget i drivisen, var altfor stor - de måtte ta seg herfra på egenhånd - i sine egne lettbåter.

Mennene som klatret ned fallrepet på Jason til lettbåtene var Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup, Ole Nielsen Ravna, Kristian Kristiansen Trana, Oluf Dietrichson og Samuel Balto; fem menn som øyeblikkelig kom til å skrive seg inn i dettte nye, første og store kapittelet i norsk polarhistorie.

New Land Expedition 2013

Intro to the expedition

Introduksjonsfilmen til New Land ekspedisjonen i 2013. Disse gutta brukte flere år på studier av bøker og kart for å peile seg inn på hvor Otto Sverdrup bygde sin nordligste varde i 1902, på Frams 2 ferd. I 2013 fant de den.

Deres arbeide og innsats var fantastisk. De fant varden, og de filmet det. Dessverre er ikke hele deres "endelige" film tilgjengelig in public, men enkelte biter - som denne introfilmen - ligger ute for fritt syn. Varden ble funnet akkurat der Otto Sverdrup oppga at den skulle ligge. Jeg har selv verifisert posisjonsopplysningene og finberegnet disse med bakgrunn i dagboka til Sverdrup, samt boka "Nytt Land".

De fant Otto Sverdrups varde.
Ferdig snakka!

Funnet av varden der oppe på 81 grader nord var en prestasjon. For meg er det hevet over tvil at de faktisk fant selve polarsjefens egen varde, mens engere kretser derimot, er ikke overbevist. Grunnen er at Robert Peary besøkte samme egne noen år senere, og i akkurat denne varden på denne lokasjonen, la Peary igjen en beskjed. Den beskjeden ble funnet flere år senere. Da var det ingen beskjed fra Otto å finne. Derfor ble varden tilegnet Robert Peary - men i likhet med hans løgn om at han nådde nordpolen først, er jeg svært skeptisk til at Robert faktisk bygde denne varden. Han fant Ottos varde, fjernet hans beskjed og la inn sin egen. De var konkurrenter i Arktis. Peary uttalte i klartekst til sitt mannskap at Otto var hans fiende. Hadde det eksistert bilder av Ottos varde der oppe, ville jeg uten tvil hatt det som mål: å bevise at varden var hans på samme måte som vi beviste at vi hadde funnet nåla i høystakken da vi fant Helge Ingstads vinterkvarter langt inne på tundraen.  Eksisterer det slike bilder?

Mer om dette i en kommende artikkel om Lands-Lokk varden.

New Land 2013 ekspedisjonens kommentar til filmen:
"In March of 2013 a small international expedition team will venture to Ellesmere Island, Canada. Their goal is to make a documentary about the region. Visit: ForwardEndeavors.com"

Polfareren

Otto Sverdrup

Otto Sverdrup var  iskrigeren som endte opp i skyggen av de to andre store, Fridjof Nansen og Roald Amundsen. Han var iskald i hodet, hadde en voldsom fysikk og løste alle problemer som dukket opp.

Han gikk sammen med Nansen på ski over Grønland og var Kaptein ombord på polarskuta Fram under både første (1893-96) og andre (1898-1902) ferd. Han lå innefrosset i årevis med polarskuta Fram og ledet ekspedisjonen som kartla det største landterritoriet i historien uten hjelp av fly (150.000 - 200.000 kvadratkilometer). Otto overvintret hele 7 år i isen. Det er langt flere enn de fleste andre har gjort i historien.

Det vitenskapelige arbeidet fra Frams 2. ferd var sensasjonelt og overveldende. Ekspedisjonen brakte med seg hjem 50.000 botaniske eksemplarer, 2000 glass med virvelløse dyr, store samlinger av plankton og bunnprøver, og et rikt materiale av bergarter, fossiler, fugl og pattedyr. Det ble foretatt astronomiske observasjoner, meteorologiske målinger og målinger av jordmagnetisme. De noterte også etnografiske observasjoner fra eskimoene de møtte i isødet. I årene 1907 til 1930 ble det publisert 39 vitenskapelige avhandlinger i serien Reports of the Second Norwegian Arctic Expedition in the "Fram" 1898-1902 (4 bind fra 1919-1930) Undertiden bør det nevnes at de vitenskapelige resultatene fremdeles er i bruk som datagrunnlag i Arktiske forskningsmiljøer, og at flere av kartene som ble tegnet under Fram 2, fremdeles ble brukt av Canadiske myndigheter og forsvar inn i 1950-årene. Det finnes knapt den  polarekspedisjon, allerminst norske, som har satt slikt voldsomt fotavtrykk med tanke på nytte og verdi for vitenskap, kartografer og navigatører nasjonalt og internasjonalt.

Det var kanskje ikke tilfeldig at Sverdrup ble en tøffing. Han fortalte selv at hans svømmeopplæring fra oppveksten i Bindal, bestod i at han ble rodd ut på fjorden av morfaren, kastet ut av båten med beskjed om å ta seg til land selv. En røff pedagogikk, vil de fleste mene i dag.

Otto Sverdrup skjøt sin første bjørn før han fylte 15 år, reddet mannskapet på ei seilskute som gikk ned utenfor Skottland som 24 åring og mistet aldri fatningen. Hans siste bragd ble en tur i Karahavet utenfor Nord-Sibir i 1920 for å redde besetningen på en båt som hadde frosset fast og drev rundt med isen. Der måtte han beseire både isen og de ekstreme værforholdene, og samtidig takle et marinefartøy fra bolsjevikene som var ute etter det samme skipet med flyktninger. Til det trengte Otto Sverdrup både et iskaldt hode og kløkt!

Av mange betraktes Otto Sverdrup som norges suverene polfarer, men som min farfar sa om sin onkel: "Han stakk seg sjeldent frem, men vi lyttet intenst når han først snakket" Hans motvilje mot å albue seg frem i forsamlingen, er nok en av årsakene til at andre herrer, som Nansen og Amundsen, fikk fritt spillerom med sine albuer. Den som ikke bruker albuer, ender opp i skyggen. Selv om han var den dyktigste av de alle.

Video-omvisning på

Frammuseet!

Polarforskningsmuseets to skuter, Fram og Gjøa. Dette er kanskje de mest suksessrike polarfartøyene gjennom tidene.

Med disse skutene formidler Frammuseet polarforskningens historie. Med utgangspunkt i et minnesmerke over det sterkeste treskipet i verden, Fram, har de nå utviklet seg til en bredere institusjon som forteller historiene om norsk og internasjonal leting. 

Fram gjennomførte tre betydningsfulle ferder. Den første gjennom nordpolisen, den andre til Canadisk Arktis og den tredje til sydpolen.

Otto Sverdrup var kaptein ombord på den første ferden (1893-96) og kaptein og ekspedisjonsleder på den andre ferden (1898-1902). Den sistnevnte var uten tvil den mest betydningsfulle mtp. vitenskapelig- og geografisk arbeide. Som sådan står de to andre ferdene helt i skyggen.

Fra den gang da

Iditarod 2005-2008

Filmer fra Team Norway-tiden, 2005-2008, med to ganger Iditarod-mester Robert Sørlie, Kjetil Backen og Bjørnar Andersen.

Jeg var stolt redaktør for Team Norways nettside, hurdal.com, som faktisk fikk nesten en million seere. Det kom som et sjokk, spesielt da Iditarod-hjemmesiden gikk ned og hurdal.com ble bedt om å ta over showet. La det være klart: de små serverne mine smeltet nesten ... men vi klarte det. Hurdal.com gikk aldri ned!

I denne spillelisten finner du et utvalg av filmene jeg produserte for nettsiden fra Iditarod, Femundløpet, trening og kennel tilbake i årene 2005 til 2008.

Sjekk ut alle filmene i spillelisten på YouTube, eller ta en tjuvkikk på den første videoen nedenfor! 

Nyt tilbakeblikket!

Fra Bødalen opp til

Jostedalsbreen

Å gå fra Bødalssetra til Lodalskåpa er på papiret ingen heksekunst i godt vær. Blir det tåke derimot, da kan det være mer utfordrende. Vi møtte tåka ifjor, sånn midtveis i forpartiet til Brattbakkene. Da støtte vi på tjukk graut og valgte å snu.

Det var såpass irriterende at jeg valgte å dra tilbake litt utpå høsten for å foreta en nærmere rekognosering. Målet var å finne og velge stier, camp-plasser og memorere det hele slik at mål, lengde og høyde var mer kjent.

Denne lille bildeserien er fra min tur fra Bødalen Brecamp, opp gjennom Fessene, Brattbakken og liketil innsteget til Bohrsbreen / Jostedalsbreen. Jeg gikk alene, så noen tur ut på selve breen var utelukket.