Norges største oppdager  
Otto Sverdrup

Varden på Lands-Lokk

Pearys eller Sverdrups?

Publisert: 14.08.2023 13:19
Forfatter: Christian Sverdrup-Engelschiøn
Sted: Hurdal

Våren 2013 nådde New Land Expedtion 2013 frem til Fram 2-ferdens nordligste leirsted. De hadde jobbet seg langsmed Otto Sverdrups sledespor hundrevis av kilometer nordover, gjennom isråk, stormer, snø og streng kulde med ett stort mål: å gjenfinne Otto Sverdrups Lands Lokk-varde der oppe i nord!

Ferden var en imponerende bedrift. Selv idag. Nå stod de der, akkurat på den breddegraden Otto Sverdrup hadde sagt stopp, torsdag 8. mai 1902: Dette var langt nok nord!

Otto Sverdrup slo leir på 81° 37' 4" nord, litt over 900 kilometer fra nordpolen. New Land Expedition 2013 gjorde det samme. Med seg hadde de det ikoniske bildet Otto Sverdrup tok av leiren. De trakk det frem. Begynte å sammenlikne det med havet, kystene og fjellene rundt seg. Det hadde særpregete fjelltopper og formasjoner. De spesielle formasjonene ville neppe passe så mange andre steder.

Bortsett fra der de stod nå!
Bildet og virkeligheten ble til ett!

 


Bildet til venstre er av Sverdrups leir, torsdag 8. mai 1902 (Fra "Nytt Land", bind 2, side 440, førsteutgaven fra 1903), mens bildet til høyre er tatt av New Land Expedition 2013. Likheten i fjellformasjonene er slående. Slik jeg ser det, er 2013-leiren her plassert nærmere de karakteristiske fjellene i bakgrunnen. I tillegg er den plassert noe lenger nordvest enn Sverdrups leir. Dette er likevel ikke av vesentlig betydning, idet de viktigste  ankerpunktene kan identifiseres. Det er, slik jeg ser det, ingen tvil om at de befant seg omtrent på samme sted som Otto Sverdrup gjorde torsdag 8. mai 1902 og at dette, det er Lands-Lokk. De fant et relativt bra fingeravtrykk.


Dette betød, tenkte de: et sted her omkring bygde Sverdrup og Schei en varde! Vissnok skulle den være synlig fra leiren. De speidet ut i isødet. Spenningen og forventningene steg. Kunne de finne den? Ville det i så fall ligge en melding i den fra Otto?
 

Søket etter Varden

New Land Expedition 2013 søkte og lette i teigen de hadde pekt ut som aktuell, men fant ingen varde. Tiden begynte å renne ut, for våren var i anmarsj, og de måtte legge i vei og rekke tilbake over isen til Eureka før sprekkene ble for store og isen ufremkommelig.

Helt på tampen ble det besluttet å undersøke en ny teig, Med solbriller midt på natten (!) startet det siste søket. Målet var breddegraden Otto Sverdrup hadde oppgitt i boka "Nytt Land", mao.  81° 40' nord. Denne bredden er kun oppgitt i boka og er ikke oppgitt i Ottos dagbok. Det var et siste forsøk før de måtte vende skiene sørover. Ruta gikk nordover et lite stykke. Ganske flatt. Ikke veldig langt. Breddegraden dro seg mot 81° 40' -  jeg vil tro spenningen dro seg alvorlig til - og der, DER borte var den! På en slags kolle - eller fremspring - kneiset varden alene og stolt i isødet. En 111 år gammel steinhaug -  Otto Sverdrups mystiske, magiske varde - en Horg for villige oppdagere!

New Land Expedition 2013 noterte varden til  81° 39' 2" nordlig bredde.

Gjengen som fant den var Tobias Thorleifsson, John Huston, Hugh Dale-Harris og Kyle O'Donoghue.
Deres innsats var et rått stykke arbeid. Bygget på dyktighet. Tålmod. Utholdenhet. Kreativitet.
Stor ære til dem for funn!


Noen data for nerder

Posisjon
Seksagesimal: N 81º 39' 20,851" W 91º 52' 0,736"
MGRS: 15X WL 18357 66585
UTM: 15X 518357mE 9066585mN
Lengde | Bredde: -91.86687111854552 | 81.65579208191207
Sekssifret: 183 665

Omtrentlig kompasskurs til nærmeste fjell i bakgrunnen:
40° | 44g | 706m 

Kompassmisvisning per 18. august 2023:
-43° | -48g | -769m

Været der akkurat nå:
YR

(Merk at lengdegraden ikke er oppgitt av Otto Sverdrup, og jeg har ikke fått kjennskap til den fra New Land Expedition 2013 ennå. Lengdegraden jeg opererer med, er en mulig lengde basert på breddegrad, bilder og kart)


Skuffelsen

Vel tilbake i teltet annonserte New Land Expedition 2013 på sin blogg at varden var funnet. Den var dessverre "tom" Det lå ingen meldinger fra fortiden i den, men det forteller heller ikke Otto noe om i sin dagbok eller i "Nyt Land" (Noe han derimot forteller om i forbindelse med andre varder) De var uansett lykkelige. Vi kjenner den godt, alle vi som har funnet ting andre ikke har funnet. Det er en smule eufori å spore da.

Skuffelsen var derfor stor da de fikk inn en melding om at neida, dere har "bare" gjenfunnet Robert Pearys varde fra hans tur nordover da han forsøkte å nå nordpolern i 1908. Det ble funnet en melding fra Peary i akkurat den varden flere år senere, så den varden "tilhører" Robert Peary, ble det hevdet.

At euforien sank som en stein akkurat da, den er lett å se.
De fant neppe ytterligere lyst til å feire med konjakk, dessverre.
Selv om de fortjente det.

... men var egentlig meldingen de fikk, korrekt? Var den tuftet på bekreftede og udiskutable data?

Nei.
Det var den ikke.
I det følgende skal jeg vise hvorfor det ikke kan hevdes med spesielt stor sikkerhet at Peary var byggherren.

Dette synet møtte New Land Expedition 2013 da de nærmet seg 81° 40' Den lå på en kolle i nordlig retning. De målte breddegraden til 81° 39' 2" Som vi skal se under, er dette omtrent den samme breddegraden Otto Sverdrup oppga i sin dagbok. (Foto: New Land Expedition 2013, fra filmen "Mystery of the Arctic Cairn Preview" Filmen er dessverre ikke offentlig tilgjengelig)


Er konklusjonen berettiget?

Er det riktig å konkludere med at den som la igjen en beskjed i en varde, automatisk og helt sikkert er den som bygget den? Det ligger en klar logisk ugyldighet i dette: liksom det ikke er sikkert at det har regnet fordi gårdsplassen er våt, så er det ikke sikkert at den som la igjen en melding i en varde, faktisk bygget den.

Det er viktig å peke på at Peary ganske sikkert for forbi i sitt nordpolsærende i 1908. Det er like sikkert at Otto var der 6 år tidligere, at han ga ut "Nyt Land" i 1903 på H. Aschehoug & Co (trykket av Aktie-Bogtrykkeriet) hvor breddegraden 81° 40' stod i klartekst. Samtidig hadde han en dagbok som fortalte at han var på 81° 37' 4" nord, torsdag 8. mai 1902. Videre gjengir han et bilde i boka av 1903 som han hevdet var fra nevnte breddegrad. Dette bildet ble gjenskapt av New Land 2013 som et tilnærmet fingeravtrykk i 2013, ganske nøyaktig 111 år senere.

Med det fingeravtrykket er det hevet over enhver tvil at Otto Sverdrup var på Lands-Lokk 6 år før Robert Peary. Så fremt han ikke løy om sine byggeprosjekter - så bygde han og geologen Per Schei en varde der, ikke veldig langt fra leiren.

Jeg er derfor av den oppfatning at påstanden om at varden "tilhører" Robert Peary er fattet altfor fort og uten å hensynta klare beretninger om at andre hadde vært der tidligere - og at disse i tillegg hevdet at de bygde en varde akkurat der. Påstanden er rask, lettvinn og hensynsløs. Den baserer seg på feil bruk og vekting av fakta og premisser. Den bygger i tillegg på ugyldig logikk. Den er feil.

Vardens status idag

Slik Tobias Thorleifsson sier, så er gjeldende status som følger : noen holder fast ved at varden er Robert Pearys, mens andre mener at den er Otto Sverdrups. Pearys melding fra 1908 ble funnet i varden. Otto snakket om den allerede i "Nyt Land" fra 1903. Det blir en slags påstand-mot-påstand. "Maybe we will never know", uttaler Tobias i bakomfilmen fra New Land 2013. Det med rette, for bevis, nei - de er vanskelige å inndrive. Jeg tror nok Tobias selv mener de fant den. Jeg gir ham min tilslutning. I det følgende skal jeg fortelle hvorfor.

Fra Otto Sverdrups dagbok

De hadde besluttet at dette var det nordligste punktet for denne sledeferden. Breddegraden var 81° 37' 4" nord. På formiddagen torsdag 8. mai 1902 var det sydlig, laber eller lav bris fra syd. De strøk opp på en "fjeldtop" 2' 5" nord for leiren og bygde en varde. Varden kunne sees fra leiren, skrev Otto.  (Fra Otto Sverdrups dagbok, sidene 80-81) Han skriver intet om fotografering, nedleggelse av noen form for melding i varden eller for den sakens skyld heising av flagg eller at han på noen måte tar dette landet i Norges besittelse. Muligens visste han - eller mistenkte - at de befant seg på Ellesmere Island? Den øya var visselig tilhørende Canada som overført fra det britiske imperiet da Canada ble selvstendig.

Noen beregninger med data fra dagboken

(For den følgende beregning, ta en kikk på kartet "O-KART-2" nederst i artikkelen for å "være med")

Hva er 2' 5" nordover fra leiren? Tar vi utgangspunkt i leirens posisjon beregnet til 81° 37' 4" nord (O-KART-2, C-linjen), og deretter ser på 2' 5" nordover fra leiren, så havner vi på 81° 39' 3" nord (O-KART-2, A-linjen). Ut over at Otto sa at varden ble bygd nord for leiren, vet vi intet om at det var "rett nord for", eller om det var litt nordøst for leiren. Nordvest er i sammenhengen usannsynlig tatt i betraktning allerede utsjekket bilde fra Lands-Lokk: det finnes ikke land å bygge på nordvest for leiren. Derfor blir det nord til nordøst.

Legger vi til grunn at varden ble bygget et sted 2' 5" nord eller nordøst for leiren, lander vi et sted mellom 81° 39' 2" nord (O-KART-2, B-linjen) og 81° 39' 3" nord (O-KART-2, A-linjen). Legger vi disse til grunn og trekker breddegradslinjen gjennom og ser litt nordøst for leiren på linjen, så havner vi på en halvøy (O-KART-2, "Vardø").

På den halvøya fant New Land Expedition 2013 en varde.
De fant den ganske nøyaktig på 81° 39' 2" nordlig bredde.

Mellom New Land 2013s funn på 81° 39' 2" (O-KART-2, B-linjen) og Otto Sverdrups sannsynlige  81° 39' 3" nord (O-KART-2, A-linjen), skiller det 10 sekunder. Dette er innenfor sekstantens 10-sekunders akseptable/antatte feilmargin, får vi vite på Frammuseet. Med andre ord ligger New Land Expedition 2013s funn av en varde innenfor det som aksepteres som sekstantens feilmargin, og derfor ligger deres funn INNENFOR feilmarginene som kan knyttes til Otto Sverderups breddegradsangivelser.

Når vi legger til at Otto Sverdrup skrev at "landet vi ligger ved, synes å være en øy" (Landet de lå ved, var vestsiden av "Bygdø", ref O-KART-2), så faller en viktig, geografisk brikke på plass: ikke bare stemmer breddegraden mellom Otto og funnet, men de geografiske beskrivelsene stemmer også. "Bygdø" er en halvøy på kart av idag. I følge Otto var det en øy adskilt av "et smalt sund"  til fastlandet (O-KART-2, sydlige "Sørfjord"). Denne landgangen til fastlandet på et sted mellom 50-100 meter i bredde, er knapt høyere enn havnivået og er is-eller snekledd om våren, hvilket havet og øya i seg selv også var. Når andre geografiske beskrivelser stemmer - som at det i vest er hav, "sandører" (dvs flere ører av sand eller grus, se Det Norske Akademis Ordbok) strekker seg ut fra landet og at kysten endrer retning til nordøst etter det nordlige kappet - styrkes påstanden om at det var på denne halvøya, "Vardø", Otto bygde sin varde.

Konklusjoner

1. Robert Peary

Data:

Det er ikke funnet tekster fra Peary om at han bygde en varde på Lands-Lokk.
Det ble funnet en melding fra han i varden på 81° 39' 2" nordlig bredde.

Konklusjoner:

Vi kan ikke konkludere med at Peary bygde en varde.
Vi kan konkludere med at han la igjen en beskjed i varden på Lands-Lokk i 1908.
Vi kan ikke konkludere med at han bygget varden beskjeden ble funnet i, eller om han la den inn i en allerede eksisterende varde.

2. Otto Sverdrup

Data:

Det er funnet tekster fra Otto Sverdrup hvor han forteller at  han bygde en varde på Lands-Lokk i 1902, beregnet til 81° 39' 3" nordlig bredde.
Det er ikke funnet noen meldinger fra han i denne varden.

Konklusjoner:

Vi kan konkludere med at Otto Sverdrup bygde en varde på 81° 39' 3" nordlig bredde.
Vi kan ikke konkludere med at han la igjen en beskjed i varden.

3. New Land Expedition 2013

Data:

New Land Expedition 2013 fant en varde på Lands-Lokk, GPS beregnet av ekspedisjonen til 81° 39' 2" nordlig bredde.
De fant ingen meldinger fra noen i varden.
De fant ingen spor av andre varder i umiddelbar nærhet.

Konklusjoner:

Vi kan konkludere med at varden de fant ligger innenfor sekstantens akseperte feilmargin på 10-sekunder (Feilmargin ref. Frammuseet) ift Ottos varde.
Vi kan konkludere med at de ikke fant fysiske bevis for hvem som var vardens byggherre.
Vi kan konkludere med at det kun er gjort funn av en varde på "Vardø"

Min vurdering -- og min spekulative konklusjon

Det fremstår som et underlig at Otto Sverdrups varde av 1902 skal slettes fra historien fordi man mange år senere fant en melding fra Robert Peary i en varde på samme sted. Er dette sant, så pådras historien en noe konstruert kompleksitet - og mange nye spørsmål tilføres, som feks: hvor er Ottos varde om den ikke er der han sa den var, og i så fall: hvorfor finner vi Pearys varde akkurat der Otto sa han bygde sin? Hvorfor fant ikke New Land 2013 to varder -- eller ruiner av en annen?

Dette er tøv.

Min teori er - og merk at jeg her beveger jeg meg ut i spekulasjoner uten bekreftede data: Jeg tror at Otto Sverdrup bygde varden i 1902. Han skrev om den i "Nyt Land" (1903). Robert Peary leste eller fikk referert fra boka, og ramlet over den i 1908. Deretter la han inn sin egen melding i varden. 

Det er ikke sagt at Robert Peary fjernet en eventuellt eksisterende melding i varden. Sverdrup skriver intet om at han la igjen en melding. Det er derfor ikke innafor å påstå at Peary fjernet Ottos melding. En slik påstand er uten hold, selv om det kan spekuleres - for Peary og Sverdrup var, slik Peary selv sa, "de bitreste fiender" i Arktis. Fiender som konkurrenter. Alt kunne skje.

Så enkelt kan det forklares.
Enkle forklaringer har gjerne størst forklaringskraft.

Denne forklarer det meste av det vi vet og av det som er sett, uten å måtte introdusere forklaringer til forklaringene eller alternative data som argumenter eller premisser - såkalte Ad Hocs.

Jeg er veldig arrogant, og hevder at min forklaring, det er den rette forklaring:

- Otto Sverdrup bygde varden på 81° 39' 2" grader nord i 1902.
- Robert Peary la inn sin egen melding i Ottos varde i 1908.


Punktum.
 

O-KART-2 (Lands-Lokk)

Linje A:
Breddegradslinje for hvor Otto Sverdrup bygde en varde

Linje B:
Breddegradslinje for hvor New Land 2013 fant en varde.

Linje C:
Breddegradslinje for hvor Otto Sverdrup slo leir på Lands-Lokk. I dagbøkene fremgår det at leiren ble satt et sted nær vestsiden av "Bygdø" Dette underbygges av fotosammenlikningen fra Lands-Lokk, se over.

Linje D:
Breddegradslinje oppgitt i Otto Sverdrups bok, "Nyt Land" (1903)

Navngivningen på kartet er min egen og utført for å lette orienteringen.


Google-maps (Lands-Lokk)

[ Vis Google-map i fullskjerm ]


New Land 2013 ekspedisjonen

New Land Expedition 2013, sannsynligvis et sted ute på Eureka-fjorden/sundet. (Foto: New Land Expedition 2013, fra filmen "Mystery of the arctic cairn". Den er dessverre ikke offentlig tilgjengelig)