FILMER

New Land Expedition 2013

Intro to the expedition

Publisert: 12.08.2023 12:45
Forfatter: Christian Sverdrup-Engelschiøn
Sted: Hurdal

Introduksjonsfilmen til New Land ekspedisjonen i 2013. Disse gutta brukte flere år på studier av bøker og kart for å peile seg inn på hvor Otto Sverdrup bygde sin nordligste varde i 1902, på Frams 2 ferd. I 2013 fant de den.

Deres arbeide og innsats var fantastisk. De fant varden, og de filmet det. Dessverre er ikke hele deres "endelige" film tilgjengelig in public, men enkelte biter - som denne introfilmen - ligger ute for fritt syn. Varden ble funnet akkurat der Otto Sverdrup oppga at den skulle ligge. Jeg har selv verifisert posisjonsopplysningene og finberegnet disse med bakgrunn i dagboka til Sverdrup, samt boka "Nytt Land".

De fant Otto Sverdrups varde.
Ferdig snakka!

Funnet av varden der oppe på 81 grader nord var en prestasjon. For meg er det hevet over tvil at de faktisk fant selve polarsjefens egen varde, mens engere kretser derimot, er ikke overbevist. Grunnen er at Robert Peary besøkte samme egne noen år senere, og i akkurat denne varden på denne lokasjonen, la Peary igjen en beskjed. Den beskjeden ble funnet flere år senere. Da var det ingen beskjed fra Otto å finne. Derfor ble varden tilegnet Robert Peary - men i likhet med hans løgn om at han nådde nordpolen først, er jeg svært skeptisk til at Robert faktisk bygde denne varden. Han fant Ottos varde, fjernet hans beskjed og la inn sin egen. De var konkurrenter i Arktis. Peary uttalte i klartekst til sitt mannskap at Otto var hans fiende. Hadde det eksistert bilder av Ottos varde der oppe, ville jeg uten tvil hatt det som mål: å bevise at varden var hans på samme måte som vi beviste at vi hadde funnet nåla i høystakken da vi fant Helge Ingstads vinterkvarter langt inne på tundraen. Eksisterer det slike bilder?

Mer om dette i en kommende artikkel om Lands-Lokk varden.

New Land 2013 ekspedisjonens kommentar til filmen:
"In March of 2013 a small international expedition team will venture to Ellesmere Island, Canada. Their goal is to make a documentary about the region. Visit: ForwardEndeavors.com"