SANDY LAKE 2013  
Materiell
Thaidene Nëné, Northwest Territories, Canada

Bearspray

Publisert: 25.07.2014 15:57
Forfatter: Christian Sverdrup-Engelschiøn
Sted: Hurdal

De fleste tenker gjerne revolver, rifle eller hagle når de skal ut i grizzly- eller svartbjørnsteigen. Det er ikke underlig, naturligvis. Våpen dreper. De har enorm evne til å maltraktere, ødelegge og drepe HVIS våpnet avfyres av de rette hender. I motsatt fall er sannsynligheten for skadeskyting relativt stor. En skadeskutt grizzly er en mye farligere bamse enn en som ikke er skadeskutt. En skadeskutt grizzly er en drapsmaskin.

De fleste nordamerikanske viltvoktere, indianere og andre kompetente med meningers rett, anbefaler absolutt alle å ha bearspray som basisforsvar mot bjørnen. Årsaken er enkel: bearspray er en type "håndvåpen" som ikke skader, som ikke krever direkte treff i killzone på dyret og som i tillegg er lett å lære og lett å håndtere. Dvs: menigmann kan ta det i bruk uten voldsom instruksjon og trening. Statistikken viser at i tilfeller med nærkontakt med bjørn, kommer vanlige folk som bruker bearspray heldigere ut av nærkontakten enn vanlige folk som bruker våpen - les: grizzlyen dreper flere mennesker i grupper som må skyte enn i grupper som bruker bearspray. Hvorfor? Fordi et våpen i utrente hender avler (ganske ofte) skadeskutte bjørn. Skadeskutt bjørn. Den dreper.

Hva angår bearspray, så produserer denne en uhyrlig gass som er mildest talt svært avskrekkende for alt levende som puster. En bjørn som får denne i fleisen har en tendens til å snu tvert om og stikke over alle hauger umiddelbart. Effekten er god på flere meters hold. På nært hold er den uutholdelig effektiv.

Merk at bearspray IKKE er en tradisjonell pepperspray. Pepperspray er en "sivil" og svak spray som definitivt ikke anbefales mot bjørn. Bearspray er en spesialprodusert, petroleumsbasert blanding som er langt kraftigere og langt mer effektiv. Får du bearspray i fjeset kneler du og krøller deg i smerte de neste timene. Ved direkte treff er det fare for syn, smak luktesans. Er du heldig: sansene er nede for telling kun noen dager. Er du uheldig: sansene er permanent ødelagt. Den har samme virkning på bjørnen, men  bjørnen blir ikke uten videre skadet. Det er et meget effektivt våpen.

Når det er sagt, så har bearspray noen svært vesentlige begrensninger. Viktigst er vind. Står du f.eks i motvind og bjørnen kommer med vinden mot deg, vel, da sier det seg selv at dess sterkere vinden er, dess større er risikoen for at gassen aldri når frem til bjørnen men derimot treffer deg midt i fleisen. Det er i så fall en litt uheldig situasjon. Det er vel hevet over tvil at det da nok er forbundet med en smule fornuft at gruppen også har med seg pumpehagle(r) og at bæreren har tatt sitt oppdrag seriøst: han har trent med våpnet, vet hvilken type ammunisjon våpnet er ladd med, vet hvor det er killzone og vet å treffe killzone på første skudd.

Folk med meningers rett i spørsmålet om forsvar mot bjørn i villmarka, sier at den beste forsvarskombinasjonen er at en del av gruppen har som oppgave å være førstelinje med bearspray. Mens disse forsøker å få unna bjørnen skal pumpehaglebærerene gjøre seg klare. Samtidig bør gruppen samlet forsøke å trekke seg ut og tilbake for å gi bjørnen rom til å stikke. Noen hevder at det kan være greit å kombinere pågående, støtvis spraying med skudd i luften. Hva som er best, finner jeg egentlig ikke noe svar på. Noen sier man bør være minst mulig provoserende og stillest mulig. Andre sokner til støy, rop og forsøk på å "gjøre seg kjempestor" Uansett: virker ikke sprayen og bjørnen går fra skinnangrep til reelt angrep, da overtar pumpehaglene showet. Bjørnen er da over i en fase for å ta bytte. Da har man kun en jobb som gjelder: å stoppe bjørnen med alle tilgjengelige midler.

Vi valgte å sette sammen en gruppe med 3 hagler, 1 rifle og 4 bearspraybærere. De som bar skytevåpen, bar også bearspray. I tillegg hadde vi 5 bearsprays i reserve i tilfelle noen ble brukt. Med denne sammensetningen mente vi at vi var så godt rustet som vi bare kunne være ut fra våre forutsetninger.

Uansett hvilket våpen du skal bruke, så har det kun effekt hvis du vet hvordan du bruker det. De som bærer skytevåpen må ha trent mye med våpnet over lengre tid mot bevegelige mål i forskjellig høyde. De som bærer bearspray må sette seg inn i hvordan den skal brukes. Nettet er fullt av instruksjonsvideoer. I tillegg bør man ha med seg 1-2 treningsbokser slik at man får følelse av hvordan den fungerer, rekkevidde etc.