Sandy Lake Expedition 2013  
Deltakere
Thaidene Nëné, Northwest Territories, Canada

Sandy Lake Expedition 2013 - Gutta som fant Helge Ingstad vinterkvarter i CanadaÅ dra på helgetur med en gjeng karer kan naturligvis by på utfordringer hvis kjemien ikke sitter sånn noenlunde. Å dra på seks ukers tur i villmarka vil kunne by på tilsvarende uoverstigelige - kan hende kritiske - utfordringer hvis kjemien fremdeles ikke er på plass. For oss var det naturligvis avgjørende at gjengen som dro avgårde var en gjeng som ville fungere. Seks uker er lenge. Seks uker med dårlig kjemi ville kunne gått riktig galt.

Det hele startet med "kjernen" av karer som også var på tur sammen i Canada i 2010. Disse kjente hverandre godt. To var brødre. En hadde vært med på tur med de to brødrene hundrevis av ganger tidligere. Den tredje er umulig å ikke like. Han er selve kjernen av trivelighet, festlighet og omgjengelighet. Kjernen bestod av brødrene Engelschiøn, Jan Maurits Akre og Harald Sollund.

Kort tid etter at det var besluttet at ekspedisjonen skulle virkeliggjøres, ble Peters bekjente Roy Kvamme, Thomas Pedersen, Erling Sagneskar og Aage Svinøy lagt til i bemanningskabalen. De ble valgt ut fordi de alle var bra og fine fyrer og hver især bragte med seg nødvendige og viktige kvaliteter i gruppen. Vi skulle ikke komme til å angre på at disse karene ble med!

En ekspedisjons suksess kan utelukkende basere seg på godt kameratskap og håpe at samlet kunnskap er tilstrekkelig til å løse alle utfordringer. Det kan naturligvis være en løsning, men vi valgte også å fokusere noe på å velge karer som kunne bringe verdifulle, praktiske egenskaper inn i gruppen. I tillegg var vi ganske så nøye med gjennomgangen av forventningsavstemmingen. Ingen skulle få slippe ut der og ende opp med en helt annen tur enn den han hadde forventet seg.

Når man får spørsmål om noe gikk galt, hvem var sjef og hvordan ble ting avgjort, er svaret litt annerledes enn svaret man får fra en del andre ekspedisjoner. Vi hadde "flat" struktur hvor ingen var overordnet sjef. Noe i nærheten av "sjefsroller" hadde vi kun på lavere, bestemte nivåer som f.eks at Thomas var definitvt sjef over kjøkkenet, Christian var definitvt den som hadde mest å si med tanke på veivalgene ute på tundraen og Roy var helt og fullstendig sjef i brannsikringsmessige spørsmål. Likefullt kunne alle beslutninger være gjenstand for flertallets diktatur. Det er verd å understreke at nei, vi hadde ingen større, opprivende konflikter og det kom heller ikke til beslutninger som rev i gruppen. At mennesker som lever sammen under slike forhold i seks uker kan komme i klinsj av og til, ja, det skjer. Men vi var alle fast bestemt på at vi er voksne, rasjonelle mennesker som ikke lar følelsene ta overhånd. Mennesker ER forskjellige. Forskjellene SKAL respekteres - men hver især har også en plikt til å søke harmonisk, sosial og funksjonell innpass i den øvrige gruppen. Å ha dette som grunnleggende mental innstilling er uhyre viktig. Så de få klinsjene som oppstod ble alle avsluttet i løpet av minutter med handshaking, en dram, smil og latter. Ingen klinsj har blitt liggende under overflaten for senere å dukke opp. Hver og en ble avsluttet der og da.

I deltakerlisten under kan du lese litt mer "data" om hver enkelt person. Som du vil oppdage, har alle litt forskjellige kvaliteter som samlet er forsøkt å dekke de viktigste kritiske utfordringene for en ekspedisjon i ødemarka: sanitet/helse, brann, navigasjon, sikkerhet (mot bjørn), matauke og kjøkken.

 

Roy Kvamme

Rolle i søket etter vinterkvarteret Søkemannskap.
Rolle i ekspedisjonen Ansv. for økonomi og dokumenter.
Brannsikringssjef.
Fiske og jakt.
Våpen / beskyttelse Pumpehagle og bearspray.
Spesialitet Sanitet / skadebehandling.
Brannvern.
Yrke Brannmann.

Thomas Pedersen

Rolle i søket etter vinterkvarteret Søkemannskap.
Rolle i ekspedisjonen Planlegge mat & proviant.
Sjef for feltkjøkkenet!
Våpen / beskyttelse Bearspray.
Spesialitet Feltkjøkken.
Yrke Profesjonell kokk.

Erling Sagneskar

Rolle i søket etter vinterkvarteret Søkemannskap.
Rolle i ekspedisjonen Vedsanking og bål.
Fiske.
Våpen / beskyttelse Bearspray.
Spesialitet Ved og bål!


Erling har gått på ski over Grønland.

Aage Svinøy

Rolle i søket etter vinterkvarteret Søkemannskap.
Rolle i ekspedisjonen Vedsanking og bål.
Fiske og jakt.
Våpen / beskyttelse Rifle og bearspray.
Spesialitet Fiske.

Harald Sollund

Rolle i søket etter vinterkvarteret Søkemannskap.
Rolle i ekspedisjonen Fiske og jakt.
Våpen / beskyttelse Pumpehagle og bearspray.
Spesialitet Fiske, mat, humør og fotografi.
Yrke Rørlegger.


Harald var med på Ingstad Creek Expedition 2010

Jan Mauritz Akre

Rolle i søket etter vinterkvarteret Søkemannskap.
Rolle i ekspedisjonen Sanitet/førstehjelp.
Fiske og jakt.
Våpen / beskyttelse Pumpehagle og bearspray.
Spesialitet Sanitet / skadebehandling.
Tannlegetjenester.
Yrke Tannlege.


Jan Mauritz var med på Ingstad Creek Expedition 2010

Peter Sverdrup Engelschiøn

Rolle i søket etter vinterkvarteret Tekst og historisk analyse.
Rolle i ekspedisjonen Samordne øvrige deltakeres ansvarsområder.
Administrativ planlegging.
Fiske.
Våpen / beskyttelse Bearspray.
Spesialitet Fiske og organisering.
Yrke Advokat.


Peter var med på Ingstad Creek Expedition 2010

Christian Sverdrup-Engelschiøn

Rolle i søket etter vinterkvarteret Bilde- og kartanalyser.
Planlegge søket i teig.
Rolle i ekspedisjonen Navigatør.
Jakt.
Oppdatere Romerikes Blad med bloggartikler.
Våpen / beskyttelse Pumpehagle og bearspray.
Spesialitet Kart og kompass / Navigasjon.
Yrke Utvikler i EVRY.
Troppssjef, HV-02 I-STY Derby i Heimevernets Innsatsstyrker


Christian var med på Ingstad Creek Expedition 2010