I Puls med Villmarka  
Helge Ingstad
Vi som fant Vinterkvarteret

Hva skjedde ved

Fort Smith ?

Publisert: 24.08.2014 15:22
Forfatter: Christian Sverdrup-Engelschiøn
Sted: Hurdal

Christian Engelschi?n leser Pelsjegerliv av Helge IngstadDet har kommet inn mer informasjon til spørsmålene jeg stilte i forbindelse med Helges reise fra Fort Smith til Fort Resolution (Ref: Gutta på tur igjen!). Denne informasjonen både avklarer og presiserer en del ting, men den endrer også noe på hendelsesforløpet Helge Ingstad beretter om i Pelsjegerliv.

Saken er for det første den at i boken "Eventyret" av Benedicte Ingstad, fremgår det at Helge  måtte skaffe 100 dollar til sin trapperlisens. I Pelsjegerliv skriver han at lisensen kostet 150 dollar. Hva han trengte og hva den kostet er to forskjellige ting - men betyr dette at han hadde 50 dollar i cash eller betyr dette at prisen Helge oppgir er feil? Uansett, i nevnte bok går det frem at de jobbet i 3 uker på sagbruket og at de hver seg fikk 62 dollar utbetalt. Dette skulle bli 124 dollar totalt - mao 26 dollar for lite i forhold til antatt totalpris på 150 dollar.  Så, uansett hvordan man ser dette, så måtte de ha hatt minst 26 dollar på lomma før de gikk i gang med sagbruksjobben. De var mao ikke så blakke i Fort Smith som det gis uttrykk for i Fort Smith (selv om 26 dollar ikke akkurat er voldsomme summen ...)

For det andre forteller Benedicte Ingstad i "Eventyret" at Dick Wills sagbruk lå 64 kilometer nedstrøms og at de underveis plukket opp hundene til Hjalmar Dale. Dette er ikke i tråd med det Helge skriver i Pelsjegerliv. Der forteller han at de plukket opp hundene ved Salt River ETTER at de var ferdige på sagbruket og at de deretter la i vei mot Fort Resolution.

En kjapp kontroll av Benedictes versjon viser at ja, dette kan stemme. Ganske nøyaktig rundt 65 kilometer nedstrøms fra Fort Smith ligger det en øy hvor elven deler seg i et stort hovedløp og et betydelig mindre løp i en relativt krapp meander. Jeg vil regne med at Benedicte ikke har noe behov for eller aller minst et ønske om å endre på virkeligheten her og at hennes kilde er dagboken. Mao: Helge foretok nok en kosmetisk endring av et hendelsesforløp til glede for leseren uten at dette på noen måte går ut over historien eller fakta?

Videre finnes det dagboknotater fra Fort Resolution pr. 1. juli 1927 som forteller at de er "fremdeles her" og at "squawene er sene til arbeid" Alt her indikerer at Helge og Hjalmar hadde vært i Fort Resolution en god stund når de noterte seg 1. juli. "Eventyret" beretter at det tok fire dager med padling fra sagbruket til Fort Resolution. Når vi vet at de begynte å se seg om etter en jobb i Fort Smith i slutten av mai og legger på en tre uker, så ser vi at det er rommelig med tid - noe rundt 14 dager - å både padle til Fort Resolution og å være der i god tid innen 1. juli.

Med dette anser jeg mine spørsmål om bagateller ved Fort Smith, sagbruket og Fort Resolution som besvart. Ruten er kartlagt - og sagbruket er plassert ved floden!