Ingstad Creek Expedition 2010  
Filmer
Thaidene Nëné, Northwest Territories, Canada

ICE-2010

Avreisen til villmarka

Publisert: 07.04.2019 17:36
Forfatter: Christian Sverdrup-Engelschiøn
Sted: Hurdal

Det var en gjeng greenhorns som kom til Yellowknife i 2010. Javisst, vi hadde vært på reinsjakt og hundeløp og var vel vante med barske forhold fra hjemlandet. Kanada og tundraen skulle vise seg å ikke være voldsomt annerledes. Bare litt. Men ikke meget. Så om vi var greenhorns der, så holdt allerede ervervet kunnskap godt nok i lange baner.

Det første søket etter Helge Ingstads camp vinteren 1929-30 kom i gang etter to års studier av Helge Ingstads bøker og etterlatenskaper. I tillegg ble sunn fornuft og mange kilder brukt; tekstuelle, kartverk og epost frem og tilbake over atlanteren. Vi  endte opp med to mulige teiger. Begge var ganske store. Samlet sett altfor store til å undersøke av en enkelt ekspedisjon over noen skarve uker. Så The Ingstad Creek Expedition pekte på den ene av de to - helt vilkårlig - og sa: dit drar vi! Det skal undersøkes!

 

Dette er historien på film. Dessverre var ingen av oss veldig dyktige til å filme, så kvaliteten mht scener og dialog er det så som så med. Likefullt; det gir et inntrykk av det første rykket mot Helge Ingstads Vinterkvarter.

Dette er den første filmen: Om vår reise til Yellowknife og ut i villmarka!